Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Idrott
Kulturpolitik
Massmedia
Etik och religion
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
12 september 2012
 
 
Förslag från Publicserviceutredningen
 
TV-skatt i stället för licens
 
TV-licensen bör ersättas med en individuell radio- och tv-skatt för alla över 18 år, att betalas efter inkomstens storlek. Det skulle råda bot på det systematiska avgiftsfusket och vore mer rättvist, anser utredarna. Men cheferna för Sveriges Radio och Sveriges Television är rädda för att deras oberoende gentemot staten ska äventyras.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se