Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
19 februari 2009
 
 
Trångt och slitet i fängelserna
 
Det är trångt i fängelser och häkten. Det behövs ytterligare upp till 2000 platser i fängelse och 200 i häkten. Det är en 40 procentig ökning av anstaltsplatserna. Trots att Kriminalvården fått extra pengar under flera år har man inte lyckats bygga bort problemen.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se