Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
1 december 2011
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2011
 
Tidskriften Pedagogisk Forskning i Sverige – forum för pedagogisk debatt?
 
Redaktionell kommentar: Den 15 april landade Jan Sjunnessons debattinlägg »Arbetardöttrar, post-progressivism och den förvirrande lärarutbildningen» i redaktionens e-postlåda. Det är inte så ofta där landar några debattinlägg, varför jag naturligtvis glad i hågen började ta del av hans synpunkter beträffande svensk lärarutbildning. Vid en hastig genomläsning och efter konsultation av två pedagogikforskare, varav den ene mycket erfaren och med fokus på just lärarutbildning, beslöt jag mig för att ta in Sjunnessons artikel som just ›debattartikel›.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se