Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
15 september 2008
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 3/2008
 
The Rural Urban - Urban Dahllöf 80 år
 
Den 11. november 2008 fyller professor emeritus Urban Dahllöf, Uppsala Universitet, 80 år. Gjennom sitt over 50årige virke i pedagogikkens tjeneste er Dahllöf både nasjonalt og internasjonalt anerkjent. I denne artikkelen oppsummeres noen sentrale trekk ved Urban Dahllöfs liv og virke, og han kommenterer selv sider ved den utvikling han både har vært en del av og som han nå betrakter fra sin emeritusposisjon.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se