Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
5 maj 2008
 
 
Sociologisk forskning nr 2 2008
 
Sveriges Sociologförbunds årsmötes konferens 2008
 
Sociologförbundets årsmöteskonferens 2008 ägde rum den 31 januari-1 februari vid Mittuniversitetet, campus Östersund. Cirka 75 sociologer och andra samhällsvetare deltog i konferensen. Det låga antalet deltagare var en liten missräkning, men bortsett från deltagarantalet var konferensen, sedd från arrangörsperspektiv, mycket lyckad.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se