Löpsedel 
 
 
2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004
 
2003
 
2002
 
2001
 
2000
 
1999
 
1998
 
1997
Sök i politiken.se:
   
8 april 2019
 
 
Arbetslösheten i EU:
 
Sverige på den sämre halvan!
 
Arton av EU:s nuvarande 28 medlemsländer har lägre arbetslöshet än Sverige. När det gäller ungdomsarbetslöshet är Sverige ännu sämre: 22 av 28 EU-länder har lägre arbetslöshet än Sverige bland dem under 25 år. I Sydeuropa är var tredje ung människa arbetslös, i Sverige drygt 17 procent. Det visar färsk statistik från statistikbyrån Eurostat
 
Den totala arbetslösheten i EU är efter tio år tillbaka på 6,1 procent, efter att ha varit uppe i närmare tio procent 2013 när finanskrisens efterverkningar var som värst. Också ungdomsarbetslösheten har sjunkit från toppåret 2013 då nästan var fjärde arbetsför EU-medborgare under 25 år var arbetslös. Enligt statistikbyrån Eurostat är den nu nere i drygt 14 procent för hela EU.
    Sydeuropa och i synnerhet i Grekland, Italien och Spanien har en arbetslöshet mellan tio och tjugo procent och en ungdomsarbetslöshet mellan 30 och 40 procent. Det som är speciellt med den sydeuropeiska ungdomsarbetslösheten är att inte ens högre utbildning ger arbete. I Nordeuropa är det stora skillnader mellan olika ungdomsgrupper beroende på utbildningsnivå. Arbetslösheten bland unga akademiker i Tyskland är 3 procent, i Spanien är den 19, i Italien 20 och i Grekland 35 procent. För ungdomar utan gymnasiebetyg ligger arbetslösheten på 11 procent i Tyskland och på mellan 40 och 50 procent i de tre sydeuropeiska länderna.
    Det gör att högutbildade ungdomar i de tre länderna i allt högre utsträckning väljer att emigrera. Man uppskattar att mellan 300 000 och 400 000 unga greker har lämnat landet sedan 2010 för att söka jobb i Nordeuropa, framför allt i Tyskland och Storbritannien. Från Italien beräknas 2 miljoner unga italienare ha emigrerat sedan 2008. Förra året sjönk den italienska folkmängden för fjärde året i rad. Italien har genomlevt en rad utvandringsvågor under 1900-talet – mellan 1900 och 1915 utvandrade 8 miljoner människor.
     Den stora skillnaden är att då var det framför allt okvalificerad arbetskraft från jordbruket som utvandrade. Nu är det högutbildade ungdomar. Enligt Eurostat har Italien nu EU:s äldsta befolkning, närmare en fjärdedel är över 65 år, i Sverige knappt en femtedel. Andelen aktiva mellan 20 och 64 år faller för tionde året i rad och undergräver landets ekonomiska möjligheter.
    EU:s ungdomar har betydligt lägre valdeltagande än de äldre, det gäller både nationella val och Europaval. I valet till Europaparlamentet 2014 deltog 28 procent av dem under 25 år, att jämföra med EU:s genomsnitt på 42 procent. Däremot är den europeiska ungdomen mer EU-vänlig än genomsnittet. 61 procent av de europeiska ungdomarna säger att de sluter upp bakom EU-projektet mot genomsnittet på 56 procents stöd bland EU:s hela vuxna befolkning.
 
 
Källa:  Eurostat, arbetslöshetsstatistik, april 2019
 Fulltext  Info
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se