Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
19 december 2002
 
 
Svensk lag stiftas mot krigsförbrytelser
 
Personer bosatta i Sverige kan från och med den 1 juli i år ställas inför domstol i ett annat land åtalade för krigsförbrytelser. I en utredning föreslås nu att Sverige stiftar en lag om internationella brott, för att effektivare kunna hantera brott mot "krigets lagar".
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se