Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
Ekonomisk politik
Privat sektor
Bank- och värdepapper
Kommunal sektor
Statlig sektor
Samhällsekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
31 augusti 2011
 
 
Experter utfrågas i finansutskottet
 
Svensk krishantering kan bli bättre
 
Sverige har kunnat undvika en finansiell kollaps tackvare gott samarbete mellan staten och Riksbanken. Men krishanteringen måste blir mer förutsägbar. Framförallt måste ansvarsfördelningen mellan Riksbanken och övriga myndigheter förtydligas.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se