Ämnen
 
Arbete
Arbetsliv
Arbetsmarknadspolitik
Arbetsrätt
Internationella arbetsmarknadsfrågor
Arbetslöshet
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
16 november 2011
 
 
Långtidsarbetslösheten
 
Svårt att bryta lång arbetslöshet
 
Långtidsarbetslösheten har varierat starkt under de senaste tio åren. Skillnaderna mellan olika grupper har däremot varit bestående: män och utrikes födda personer går längre utan jobb än kvinnor och personer födda i Sverige. Långtidsarbetslöshet är vanligare bland äldre - men har tilltagit mest bland ungdomar.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se