Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
12 december 2007
 
 
Sociologisk forskning nr 4 2007
 
Svar på replik
 
Sociologi, metod och smak
Dilige, et quod vis fac - Älska, och gör som du vill. Att använda detta uttryck som motto för ett vetenskapligt verk skulle kanske kunna försvaras eller åtminstone ursäktas som ett utslag av akademisk frivolitet, men att anse det vara ett gott metodologiskt råd, är inte det rena galenskapen? Svaret på den frågan beror naturligtvis på hur uttrycket tolkas.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se