Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
13 mars 2014
 
 
Problem med hemliga adresser
 
Striktare regler vid kvarskrivning
 
Det ska uttryckligen framgå av folkbokföringslagen att polisen och kommunernas socialnämnder måste bistå Skatteverket när myndigheten avgör om en person kan beviljas sekretessmarkering eller kvarskrivning.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se