Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
10 oktober 2009
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2009
 
Språkanvändningens funktion vid kunskapsbildning
 
Speciellt inom science education har språklig reproduktion vid kunskapsbildning lyfts fram som ett väldokumenterat problem inom olika forskningstraditioner, perspektiv och ansatser. Med reproduktion menas att man reproducerar sätt att formulera och uttrycka kunskap utan att för den skull ha bildat personlig kunskap, ofta inom ramen för vad som kallas förmedlingspedagogik.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se