Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
10 oktober 2009
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2009
 
Språk och diskurser i pedagogisk forskning om lärande
 
Det finns idag två huvudinriktningar som dominerar inom pedagogisk forskning kring lärande. Den ena är den kognitiva inriktningen. Huvudfrågan här gäller hur individer bildar kunskap genom konceptualiseringar.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se