Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
5 maj 2008
 
 
Sociologisk forskning nr 2 2008
 
Sociologins roll i landsbygdsforskning
 
När boken Socialist Entrepreneurs kom ut i Wisconsin 1988 författad av Iván Szelényi tillsammans med fyra framstående ungerska landsbygdssociologer, symboliserade boken slutet av en epok, även om ingen kunde ana säkert 1988 att det var knappt ett år till statssocialismens sönderfall och till fria val.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se