Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
5 augusti 2010
 
 
Sociologisk forskning nr 3 2010
 
Sociologiförbundet har ordet
 
Sveriges Sociologförbund blickar först framåt och avslutar detta meddelande med några tankar om Internationella sociologförbundets träff i Göteborg. Förbundet kommer att prioritera två saker under den nuvarande styrelsens mandatperiod. Det första är sociologidagarna och det andra är den nationella hemsidan för sociologi. Dessa båda hänger intimt samman med en starkare ekonomi genom det föreslagna institutionella medlemskapet som har diskuterats i en rad olika sammanhang. Låt oss här säga lite mer om våra visioner, och hur det skulle vara möjligt att bidra till att utveckla svensk sociologi genom förbundets försorg.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se