Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
15 februari 2013
 
 
Sociologisk forskning nr 1 2013
 
Sociologförbundet har ordet
 
I år fyller Sociologisk Forskning 50 år! I 2012 års sista nummer av tidskriften (49:4) konstaterade de nya redaktörerna att det, efter Sociologförbundets 50-årsjubileum, nu är dags för ännu ett jubileum: 2013 innebär alltså den 50:e årgången av Sociologisk Forskning.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se