Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
5 augusti 2012
 
 
Sociologisk forskning nr 3 2012
 
Sociologförbundet har ordet
 
Under Sociologdagarna i Stockholm 2012 tillträdde den 16 mars en ny styrelse för förbundet. Vi i den nya styrelsen känner ett stort ansvar gentemot de visioner och handlingsplaner som påbörjades under den tidigare styrelsen ledd av Mikael Carleheden och som genomfördes av den avgående styrelsen ledd av Patrik Aspers. Styrelsen under Carleheden förberedde det organisatoriska förändringsarbete som skulle ge Sociologförbundet förutsättningar för en starkare ekonomi med institutionellt medlemskap vid sidan av individuella medlemskap.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se