Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
5 maj 2010
 
 
Sociologisk forskning nr 2 2010
 
Sociologförbundet har ordet
 
Sociologförbundet har fått en ny styrelse med ett starkt mandat för att genomföra stora förändringar av dess organisation. På årsmötet i Halmstad beslutades om två stadgeändringar vilka förväntas få stora konsekvenser: den ena är att mötet hädanefter kommer att äga rum vartannat år. Nästa möte, vilket benämns sociologidagarna, kommer att äga rum i Stockholm 13–16 mars 2012. Den andra är att även sociologimiljöer tillåts bli medlemmar, dock utan rösträtt, med syftet att svenska sociologimiljöer bidrar med resurser för att kunna skapa en plattform för att utveckla svensk sociologi. Vi önskar, för att understryka, göra sociologiförbundet till en central nod för koordinering och kraft inom svensk sociologi som även fortsättningsvis är helt styrt av enskilda medlemmar.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se