Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
12 december 2009
 
 
Sociologisk forskning nr 4 2009
 
Sociologförbundet har ordet
 
Sociologiförbundets styrelse önskar genom en rad större förändringar förbättra situationen för sociologin i Sverige. Detta ligger helt i linje med förbundets första paragraf, ”Sveriges Sociologförbund har till uppgift: – att främja den vetenskapliga utvecklingen inom sociologin och dess tillämpningsområden, – att verka för en ökad förståelse hos myndigheter, organisationer och bland allmänheten för sociologin som samhällsvetenskap, – att stärka sociologers yrkesmedvetande och yrkesansvar.” Här presenteras förslagets huvuddrag i syfte att kunna föra en vidare diskussion, till vilken även medlemmar och framtida medlemmar inbjuds att delta.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se