Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
12 december 2007
 
 
Sociologisk forskning nr 4 2007
 
Sociologförbundet har ordet
 
Om jag minns rätt så deltog jag i min första årsmöteskonferens i regi av Sveriges sociologförbund (SSF) någon gång i slutet av åttiotalet. Sedan dess har jag varit med ungefär tio gånger. Då och då har jag varit koordinator för en arbetsgrupp (oftast teorigruppen) och en gång varit med att arrangera ett årsmöte (Örebro 2003).
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se