Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
3 maj 2012
 
 
Smärre ändringar av kritiserad lag
 
Staten betalar i vissa fall ut ersättning till brottsoffer som inte får ut skadestånd av förövaren, eller sitt eget försäkringsbolag. Både själva brottsskadelagen och hur brottsoffermyndigheten tillämpar denna har kritiserats. Men den särskilde utredare som analyserat regelverket föreslår bara smärre ändringar.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se