Löpsedel 
 
 
2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004
 
2003
 
2002
 
2001
 
2000
 
1999
 
1998
 
1997
Sök i politiken.se:
   
12 mars 2020
 
 
Utbildningsminister Anna Ekström:
 
Svenska skolor stängs inte
 
Regeringen vill inte stänga alla skolor så som i Norge och Danmark, meddelade utbildningsminister Anna Ekström (s) på torsdagskvällen. Däremot kommer regeringen under fredagen att lägga fram förslag som möjliggör för rektorerna att stänga sina skolor om det skulle behövas. Nya regler för hur undervisningen i sådana fall ska hanteras presenterades också.
 
Anna Ekström motiverade regeringens hållning med hänvisning till barnens bästa och behovet av att begränsa takten i smittspridningen. Hon berättade att hon under dagen hade rådgjort med Folkhälsomyndigheten, Skolverket, SKR och andra skologanisationer.

Två argument
    Ekström menade att en nationell stängning av alla skolor skulle leda till att många föräldrar skulle tvingas vara hemma och passa sina barn, och därmed inte kunna vara på jobbet och utföras sina viktiga arbetsuppgifter, till exempel inom sjukvården.
    En annan negativ konsekvens av en skolstängning skulle kunna bli att mor- och farföräldrarna rycker in och passar barnen, vilket inte är lämpligt med tanke på att just äldre människor inte bör utsättas för coronasmitta.

Rektorer bestämmer
    Det nya regelverket innebär att skolhuvudmännen, i praktiken rektorerna, själva får bestämma om och när de stänger skolor. De nya reglerna gör det möjligt för en skola att kompensera en stängning på olika sätt, till exempel genom att förlänga terminen, anordna undervisning under sommaren, senarelägga undervinsing till nästa termin, bedriva fjärrr- eller distansundervisning eller att flytta elever till andra skolor.
 
 
Länder där skolor stängs

I Norge, Danmark, Belgien, Portugal och Irland stängs alla skolor. I Frankrike har Emmanuel Macron deklarerat att dagis, skolor och universitet ska stängas från och med måndag.
 
Källor:
Pressträff med Anna Ekström
 Fulltext  Info
Intervju med Anders Tegnell
 Fulltext  Info
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se