Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
15 februari 2008
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 1/2008
 
Skolinspektioner - i tid och otid
 
Den 18 juni 1842 utfärdades "Kongl Maj:ts Nådiga Stadga angående Folkundervisningen i Riket" och därmed var den långa striden om en obligatorisk skola avgjord och Sverige hade fått sin folkskola (Persson 1993). Utvecklingen under den närmaste perioden efter 1842 gick emellertid långsamt.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se