Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
24 oktober 1997
 
 
Skatteförvaltning får utreda brott
 
Skattemyndigheterna ska inrätta särskilda skattebrottsenheter, föreslår regeringen. Enheterna ska biträda åklagarna vid förundersökningar, men kan också få utföra förenklade brottsutredningar på egen hand.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se