Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
1 maj 2004
 
 
Sociologisk forskning 2/2004
 
Självständighetens former. Kvinnoföretagande på värmländsk landsbygd
 
Under tiden efter andra världskriget har svensk och inte minst värmländsk landsbygd genomgått stora strukturella omvandlingar på olika plan. Men landsbygden är inte den "utdöingebygd" som den så ofta beskrivs som.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se