Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
28 februari 2012
 
 
Självständigare Säpo utreds
 
Under sommaren 2010 gav regeringen en parlamentarisk kommitté i uppdrag att se över den svenska polisens organisation. På egen begäran får utredningen nu i tilläggsuppdrag att se över om Säkerhetspolisen kan göras om till en egen myndighet.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se