Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Djur
Naturvård
Energi
Ekologi
Miljöpolitik
Klimat
Klimat
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
6 september 2007
 
 
Satsning på småskalig mat
 
Stockholm Små slakterier och ekologisk livsmedelsproduktion ska stärkas med pengar från regeringen. Totalt 40 miljoner kronor har avsatts i budgeten på en samlad livsmedelsstrategi och för att underlätta för småskalig slakt.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se