Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Brott
Internationell rätt
Domstolsväsen
Kriminalvård
Åklagarväsen
Straffrätt
Civilrätt
Offentlig rätt
Polisväsen
Nya lagar
Brottspåföljder
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
29 november 2012
 
 
Säpo kan brytas ut ur polisen
 
Säkerhetspolisen föreslås bli en självständig myndighet med ett eget insynsråd. Enligt den parlamentariska kommitté som utrett omorgansieringen av polisen vore det här en logisk förändring till gagn inte bara för Säpos verksamhet, utan även för medborgarna. Men det är oklart hur eventuella konflikter mellan Säkerhetspolisen och den öppna polisen ska lösas i framtiden.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se