Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
10 oktober 2009
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 4/2009
 
Samspel mellan uttryck, innebörd och uppfattning av fysikaliskt fenomen i dialoger med gymnasieelever
 
Den öppna karaktären hos relationen mellan använt språk och förståelse av delar av omvärlden utgör en del av kärnproblematiken avseende lärande. I lärandet konstitueras samspelet mellan tanke och språk i den mening att den lärande använder språket för att uttrycka sin förståelse, samtidigt som denna förståelse ger specifika innebörder till de använda uttrycken.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se