Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Djur
Naturvård
Energi
Ekologi
Miljöpolitik
Klimat
Klimat
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
26 september 2007
 
 
S vill höja regeringens klimatmål
 
Socialdemokraterna höjer budet och säger sig nu vilja minska utsläppen av växthusgaser mer än regeringen. Men formuleringar som "bör utredas" och "övervägas" gör det svårt att bedöma hur långt partiet är redo att gå.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se