Ämnen
 
Arbete
Bostad
Ekonomi
Ekonomisk politik
Privat sektor
Bank- och värdepapper
Kommunal sektor
Statlig sektor
Samhällsekonomi
EU
Försvar
Juridik
Kommunikationer
Kultur
Miljö
Näring
Politiska institutioner
Skatt
Social
Socialförsäkring
Utbildning
Utrikes
Sök i politiken.se:
   
29 april 2015
 
 
Riksbanken sätter räntepress
 
Riksbanken sänker inte styrräntan. Men bankens köp av statsobligationer pressar ändå räntorna på marknaden.
Och dörren är inte stängd för fler sänkningar.
En räntesänkning låg i korten, men Riksbanken valde en annan väg.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se