Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
5 augusti 2010
 
 
Sociologisk forskning nr 3 2010
 
Replik på Janne Flygheds recension
 
Janne Flyghed förnekar sig inte i sin recension av min bok Gängbekämpning. Tänk att ett etnografiskt inifrånperspektiv alltjämt kan vara så provocerande. Att kalla recensionen hårdvinklad är ett understatement – likt en stereotyp ”snut” som bara vill låsa in ”buset” tycks Flygheds ambition rent av vara att exkommunicera mig från sociologin. En alternativ tolkning är ju att det handlar om en illa dold pajkastning från vänster läktare. I båda fallen är det rätt svårt att försvara sig.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se