Löpsedel 
 
 
2016
 
2015
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
2004
 
2003
 
2002
 
2001
 
2000
 
1999
 
1998
 
1997
Sök i politiken.se:
   
18 september 2019
 
 
Regeringen får S-kritik för att öka klyftorna
 
Kritiken riktar in sig på hur budgeten främst gynnar högavlönade män, till följd av slopad värnskatt och sänkt pensionärsskatt.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se