Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
15 februari 2014
 
 
Sociologisk forskning nr 1 2014
 
Redaktörerna har ordet: Stafetten går vidare
 
Sociologisk Forskning har ingen fast redaktionsort. Under tidskriftens femtioåriga existens har den fört en ambulerande tillvaro och med några års mellanrum flyttat mellan lärosätena. Nu är det dags för ytterligare en flytt. Från och med nästa nummer byter tidskriften redaktionsort. Vi önskar den nya redaktionen vid Högskolan Dalarna lycka till. Under två år har redaktionen nu haft sitt säte vid Mittuniversitetet i Östersund. Det har varit en lärorik och rolig, men också arbetsam och delvis problemfylld, tid.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se