Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
15 oktober 2013
 
 
Sociologisk forskning nr 3-4 2013
 
Redaktörerna har ordet: Sociologisk Forskning under 50 år
 
Sociologisk Forskning fyller i år 50 år. I tidigare nummer under året har detta uppmärksammats på flera sätt, bland annat genom att vi låtit professorerna Göran Ahrne och Göran Therborn göra personliga reflektioner över tidskriftens och det svenska sociologiämnets historia och fortsatta färdriktning. I detta dubbelnummer anknyter vi till tidskriftens jubileum genom att återpublicera artiklar som alla på ett eller annat vis haft betydelse för sociologins inomvetenskapliga diskussioner. Att göra ett sådant urval är naturligtvis en synnerligen grannlaga uppgift, men efter åtskilligt bläddrande i tidigare årgångar fastnade vi omsider för tre artiklar.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se