Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
15 februari 2013
 
 
Sociologisk forskning nr 1 2013
 
Redaktörerna har ordet: I backspegeln
 
I år fyller Sociologisk Forskning aktningsvärda 50 år vilket på olika sätt kommer att uppmärksammas under utgivningsåret 2013. Från redaktionens sida ser vi jubileumet som en inbjudan till reflektion och vi ser fram emot att få publicera bidrag som både tittar i backspegeln och som diskuterar tidskriftens såväl som sociologiämnets fortsatta färdriktning.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se