Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
5 maj 2009
 
 
Sociologisk forskning nr 2 2009
 
Recensioner: Michel Coutu och Guy Rocher (red.) (2006) La légitimité de l’État et du droit. Autour de Max Weber. Les Presses de l’Université de Laval
 
Achim Hurrelmann, Steffen Schneider och Jens Steffek (red .) (2008) Legitimacy in an age of global politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se