Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
1 april 2007
 
 
Sociologisk forskning nr 2 2007
 
Recensioner: David Stockelberg (2005) Simmels former
 
Den svenskspråkiga litteraturen om Georg Simmel har hittills varit mager. Det finns sedan decennier en nätt introduktion av Erik af Edholm till texturvalet Hur är samhället möjligt? som fortfarande gör god tjänst. Härom året kom därtill en utmärkt avhandling i idéhistoria som väsentligen ökade antalet sidor om Simmel på svenska: Simmels former av David Stockelberg. Även om studien behandlar centrala delar av Simmels tänkande är den ingen introduktion. Men för den som inte fruktar intellektuellt arbete och önskar sätta sig in i den simmelska begreppsapparatens finmekanik ger den lön för mödan.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se