Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
1 september 2007
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 3/2007
 
Recension
 
Forskningen om dyslexi är ett livaktigt område vilket speglas i en nyutgiven rapport från Vetenskapsrådet; Dyslexi - en kunskapsöversikt (Vetenskapsrådets rapportserie, 2:2007). Svårigheter med att läsa och skriva leder till en rad problem i skolan, där den textuella medieringen av omvärlden är en grundläggande förutsättning för verksamheten.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se