Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
1 april 2007
 
 
Sociologisk forskning nr 2 2007
 
Recension: Mimmi Barmark: Hem, sjuka hem.
 
Hälsoidealet är på stark frammarsch i samhället. Samtidigt verkar den diffusa ohälsan bli allt vanligare. Amalgam, elöverkänslighet, fibromyalgi, kronisk trötthet är alla exempel på ohälsor som är betydligt bredare och diffusare fenomen är det traditionella sjukdomspanoramat.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se