Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
1 april 2007
 
 
Sociologisk forskning nr 2 2007
 
Recension: Knoll och Witt: Ensam tillsammans: Senmodernitet, gemenskap, individualisering
 
Sociologin är vetenskapen om hur människor hänger samman, eller inte hänger samman. Denna karaktärisering ges i antologin Ensam tillsammans: Senmodernitet, gemenskap, individualisering, redigerad av Thomas Knoll och Ann-Katrin Witt. Fyra forskare och en student vid Högskolan i Halmstad bidrar till diskussionen om gemenskap och individualisering.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se