Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
1 april 2007
 
 
Sociologisk forskning nr 2 2007
 
Recension: Gun-Britt Johansson: Synderskan och lagen: Barnamord i tre Norrlandslän 1830-1870
 
De tragiska omständigheter som leder till att en liten grupp nyblivna mödrar tar livet av sina barn har intresserat forskare från flera områden. Historiker har skildrat hur de mycket hårda straff som drabbade barnamörderskorna under 1600- och 1700-talen ersattes av en strävan att förhindra dessa brott genom att göra det möjligt att anonymt lämna de barn man inte kunde ta hand om till ett barnhem.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se