Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
15 maj 2013
 
 
Sociologisk forskning nr 2 2013
 
Recension: Goran Basic (2012) Samverkan blir kamp. En sociologisk analys av projekt i ungdomsvården. Lund Dissertations in Sociology.
 
En dryg procent av samtliga barn och unga får någon gång under ett år vård utom det egna hemmet. Detta motsvarar omkring 29 tusen placeringar (men färre personer). I första hand används familjehem, men ungefär en tredjedel placeras på någon form av institutionsvård och drygt 1000 av placeringarna skedde på hem för särskild tillsyn inom Statens institutionsstyrelse. Det är formerna kring vården av de ungdomar som vårdas på de statliga så kallade § 12-hemmen som Goran Basics avhandling utgår från.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se