Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
5 maj 2009
 
 
Pedagogisk forskning i Sverige nr 2/2009
 
Recension: Florian Waldows Utbildningspolitik, ekonomi och internationella utbildningstrender i Sverige 1930–2000. Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2008.
 
Utbildningspolitik är mer aktuell än på länge. Omstöpningar av den svenska skolan är på väg på flera olika områden, med till exempel ökad kunskapskontroll i grundskolan, en omläggning av gymnasieutbildningen och en ny lärarutbildning. Ett viktigt skäl till det är att svenska elevers kunskaper ifrågasätts från olika håll, vilket främst anses bero på att grund- och gymnasieskola håller för låg kvalitet.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se