Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
2 februari 2009
 
 
Sociologisk forskning nr 1 2009
 
Recension av Zhanna Kravchenko (2008) Family (Versus) Policy - Combining work and care in Russia and Sweden.
 
Zhanna Kravchenkos avhandling undersöker hur familjepolitiken lyckats underlätta för människor att hantera de dubbla kraven från arbete och familj i Ryssland och Sverige. I avhandlingens inledning förs bland annat en diskussion av olika definitioner av familjepolitik.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se