Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
8 augusti 2007
 
 
Sociologisk forskning nr 3 2007
 
Recension av Thomas Johansson (2006) Makeovermani: Om Dr Phil, plastikkirurgi och illusionen om det perfekta Jaget.
 
Det är inte ett enkelt företag att bli lycklig i en samtid som utmärks av en omfattande existentiell osäkerhet. Med ord snarlika dessa inleder Thomas Johansson sin granskning av den terapeutiska kultur som idag tycks breda ut sig över samhällets samtliga delar som ett slags existentiellt klister.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se