Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
2 februari 2008
 
 
Sociologisk forskning nr 1 2008
 
Recension av Åsa Lundqvist (2007) Familjen i den svenska modellen. Boréa.
 
Det är dags igen: remisstiden för förslaget att införa ett vårdnadsbidrag till juli 2008 går (i skrivande stund) snart ut. Om vårdnadsbidrag är aktuellt idag var det istället moderskapspenning som stod i centrum för ett antal decennier sen. Då var det kvinnor och mödrar man diskuterade, män nämndes inte.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se