Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
12 december 2008
 
 
Sociologisk forskning nr 4 2008
 
Recension av Martin Berg, Självets garderobiär. Självreflexiva genuslekar och queer socialpsykologi.
 
Judith Butlers Gender Trouble, som publicerades 1990, kan ses som paradigmatisk, genom att den åstadkom ett nytt sätt att förstå genus. Det väsentliga med Butlers text var inte att hon insisterade på att genus "görs", utan att hon hävdade att detta görande i sig innebär att upprätta för omvärlden begripliga samband mellan kropp-genus-begär.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se