Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
12 december 2007
 
 
Sociologisk forskning nr 4 2007
 
Recension av Markus Arvidson: Den fabricerande människan. Om bedrägeri som vardaglig interaktionsform.
 
Syftet med Markus Arvidsons avhandling Den fabricerande människan är tredelat: 1. Att argumentera för bedrägeri som socialt fenomen. 2. Att bidra till förståelsen av de sociala färdigheter som krävs i bedrägerier. 3. Att spegla såväl vardagligt samspel som samhällsklimat i den "bedrägliga" formen av social interaktion
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se