Meny
 
Vetenskapl. tidskrifter
Arbetsmarknad & -liv
Tidskriften Arkiv
Ekonomisk debatt
Kvinnovet. tidskrift
Nordicom Information
Pedagogisk forskning
Politisk filosofi
Sociologisk forskning
Socialmedicinsk tidskrift
Socialvetenskaplig tidsk.
Statsvetenskaplig tidskrift
Tidskrift för genusvet.
Utbildning & Demokrati
 
Facktidskrifter
Framtider
Socialpolitik
Tidskriften Psykoterapi
 
Rapporter
Som-rapporter


Om tidskrifterna
Info


Sök i forskningen.se:
   
2 februari 2009
 
 
Sociologisk forskning nr 1 2009
 
Recension av Magnus Wennerhag (2008) Global rörelse: den globala rättviserörelsen och modernitetens omvandlingar.
 
Utvecklingen av både teoretisk och empirisk kunskap om sociala rörelser har i hög grad varit relaterad till rörelsevågor som vid olika tidpunkter brutit fram i det moderna samhället. Dessa rörelsevågor har inte bara utövat inflytande på rörelseforskningen utan på sociologin generellt.
 
 
politiken.se, Själagårdsgatan 17, 111 31 Stockholm, 08-20 28 68, redaktionen@politiken.se